Algemene ledenvergadering 3-8-2017

Binnenkort zal er weer een ALV plaats vinden. Noteer de volgende datum vast in je agenda:

* Donderdag 3 augustus 20:00 uur Sporthal de Vlechttuinen. Agenda volgt binnenkort.

Verdere informatie bij Astrid Loosman op te vragen.