Organisatie

Huishoudelijk Reglement

Voor het laatst vastgestelde Huishoudelijk Reglement van Orca's, klik hier

Organisatie

Van de voorzitter; De positieve insteek

Vorig weekend speelden we met heren 1 een uitwedstrijd. Een minuut of 7 voor het begin van de wedstrijd riep ik mannen bij elkaar voor een ?huddle?. De voorgaande wedstrijden waren we namelijk niet goed begonnen, dat moest deze keer anders natuurlijk. Dus de mannen bij elkaar en zeggen wat ik op mijn hart had: we moesten?.. niet zo slap als de vorige keer beginnen, de tegenstander niet onderschatten, niet te grappig doen tijdens de warming-up. Na de 1-2-3-team kwam een medespeler naar me toe met een opmerking: Je hebt alleen maar dingen genoemd die we niet moeten doen, waarom niet vertellen wat we wel moeten doen?.

Lees meer...

Organisatie

Spelregels met betrekking tot materialen

Om te basketballen zijn we een aantal dingen nodig. 2 hele belangrijke onderdelen zijn een sporthal en ballen. Willen we dit seizoen helemaal uit kunnen ballen zullen we hier zuiniger op moeten zijn! Daarom even wat spelregels:

Lees meer...

Organisatie

GEDRAG VANAF EN OP DE SPELERBANK.

Tijdens de laatste stage van landelijke scheidsrechters is er instructie geweest voor wat betreft het omgaan met ongewenst gedrag vanaf de spelersbank.

Ondanks dat de instructie voor de landelijk fluitende scheidsrechters zijn wil ik al onze spelers en speelsters onderstaande toch meegeven. Als leden van Orca?s moeten wij ons natuurlijk gedragen als we op de bank zitten of in het veld staan. Lees het stuk daarom goed door en houd er rekening mee.

De arbiters zijn ge?nstrueerd nadrukkelijker toe te zien op de naleving van de bestaande regelgeving in deze.
Let wel: er is geen sprake van een nieuwe regel, doch enkel een wat striktere toepassing van de reeds bestaande regelgeving.

Lees hier het stuk.

De voorzitter

Organisatie

WEDSTRIJDREGLEMENT RAYON OOST NBB

Het wedstrijdreglement van het Rayon Oost regelt, aanvullend op het Algemeen Wedstrijdreglement van de NBB (AW), de organisatie van het spelen van wedstrijden en daarmee verband houdende zaken binnen Rayon Oost (rayon). De uitvoering van dit reglement en de organisatie van de competitiewedstrijden geschiedt door het rayonbestuur of namens deze door de door haar ingestelde Rayon Wedstrijd Commissie (RWC).

Lees meer...

Organisatie

LIJST VAN BOETES EN ADMINISTRATIEVE HEFFINGEN

Inleiding

Boetes en Administratieve heffingen kunnen worden opgelegd door het rayonbestuur, de rayonpenningmeester, de RWC, de RSC en de RPC. Op de toegezonden nota?s zal duidelijk worden vermeld door welke instantie de boetes en/of administratieve heffingen worden opgelegd. De clubs dienen er goede aandacht voor te hebben dat de boetes ??n keer per maand worden opgelegd! Clubs die niet akkoord gaan met de aan hen opgelegde boetes en/of administratieve heffingen dienen binnen 14 dagen schriftelijk te reclame?ren in eerste instantie bij degene die de boete en/of administratieve heffing heeft opgelegd. Het reclameren tegen opgelegde boetes leidt niet tot uitstel van (gedeeltelijke) betaling; daartoe moet een afzonderlijk schriftelijk verzoek worden ingediend bij de rayonpenningmeester.

Lees meer...