Uitleg voor de 24-seconden operator

Bij de jeugd bestaat een bepaalde drempelvrees om plaats te nemen achter het 24-seconden apparaat. "Dat kan ik niet!", is een veel gehoorde uitspraak in de Vlechttuinen. Om hier iets aan te doen bij dezen een korte uitleg. Hoe werkt het. 

De klok wordt: 

Gestart of herstart, zodra een ploeg op het speelveld controle verkrijgt over een levende bal. 

Stilgezet en teruggezet naar 24 seconden, zodra

  • • Een scheidsrechter voor een fout of overtreding fluit.
  • • De bal tijdens een velddoelpoging of een pass door de basket gaat.
  • • De bal tijdens een velddoelpoging de ring raakt, tenzij de bal op de basketsteun komt vast te zitten.
  • • De wedstrijd onderbroken wordt, tengevolge een actie door de ploeg, die niet in het bezit is van de bal.
  • • De wedstrijd onderbroken wordt, tengevolge van een actie waarbij geen van beide ploegen betrokken zijn, tenzij de tegenstander hier nadeel van ondervindt. 

Teruggezet naar vierentwintig (24) seconden en opnieuw worden ingeschakeld, zodra een ploeg op het speelveld controle verkrijgt over een levende bal.Het louter aanraken van de bal door een tegenstander, heeft geen nieuwe 24- secondenperiode tot gevolg als dezelfde ploeg in balbezit blijft.

Stilgezet maar niet teruggezet, wanneer dezelfde ploeg die voordien in balbezit was, de bal voor een inworp wordt toegewezen als gevolg van:

  • • Een uitbal.
  • • Een speler van dezelfde ploeg gewond is geraakt.
  • • Een sprongbalsituatie.
  • • Een dubbelfout.
  • • Gelijkwaardige straffen tegen beide ploegen die elkaar opheffen. 

Stilgezet maar niet meer worden gebruikt, in het geval een ploeg op hetspeelveld controle verkrijgt over een levende bal en er tijdens iedere periodeminder dan 24 seconden op de wedstrijdklok resteren.Het signaal van het 24-secondenapparaat stopt niet de wedstrijdklok of de wedstrijd, noch maakt het de bal dood, tenzij een ploeg balbezit heeft.