Taakbeschrijving Zaalwachten

Zaalwachten dienen een half uur van te voren aanwezig te zijn en zij behoren zich eerst te melden bij de sporthalbeheerder.Een kwartier voor aanvang van de wedstrijden dienen zij te controleren of een ieder die op het formulier staat voor tafelen of fluiten aanwezig is en zo niet, iemand anders zien te regelen.

Voor aanvang van de wedstrijden wordt de zaalwacht geacht de zaal in gereedheid te brengen. Dit houdt in dat de banken, tafels en stoelen op de juiste plaats staan en dat iedere tafel is voorzien van de juiste materialen. Ook dienen de scoreborden aangelsoten te worden en eventueel het 24-seconden kastje. Zaalwachten horen verder de ballen in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat die na de wedstrijden weer op hun plek komen te liggen. Voor ieder team geldt dat zij recht hebben op twee ballen. Ook horen zij kinderen en mensen die niet op de speelvloer behoren te zijn, uit de zaal te verwijderen.

De formulieren dienen na de wedstrijden in de wedstrijdformulierenbrievenbus gedaan te worden, mede met de scoreformulieren zelf. Wanneer tafelaars of scheidsrechters vragen hebben over apparatuur of iets dergelijks kunnen die gesteld worden aan de zaalwacht. Deze zorgt er ook voor dat de wedstrijden op tijd beginnen en soepel op elkaar opvolgen. Ook dienen zaalwachten te controleren of de spelers die als geschorst op de site staan niet spelen. Wanneer dit wel gebeurt, mag de zaalwacht dit aangeven bij de coach. Als de coach hier verder niks meedoet, dient dit genoteerd te worden op het blad van tafelaars en scheidsrechters en zal het bestuur verder beslissen wat voor maatregelen getroffen zullen worden.

Wanneer de zaalwacht niet kan, dient deze zelf een ander te regelen en bij niet komen opdagen wordt men geschorst en een extra keer ingepland(zie hiervoor het hoofdstuk schorsingsbeleid). 

Ook heeft iedere zaalwacht recht op twee consumpties. Deze zijn vrij te besteden in de sporthal en kunnen aangevraagd bij de sporthalbeheerder.