Afmelden

Jammer dat je gaat! Als je je wilt afmelden als lid dan moet je rekening houden met het volgende:

  • Afmelden doe je door onderstaand formulier in te vullen voor 1 juni (je bent doorlopend lid van Orca’s totdat je bent afgemeld).
  • Afmelden als lid kan alleen per 1 januari of 1 juli. Je moet 1 maand vóór deze data opzeggen. Bij afmelding na deze data word er nog contributie ingehouden voor de eerstvolgende
    periode tot de volgende afmeldingsdatum.
  • Als je nog spullen hebt van Orca`s zijn, moet je die zo snel mogelijk inleveren in de Sporthal

(In zaken waarin dit formulier niet voorziet, voorziet het Huishoudelijk Reglement.)


  • Afmelden kan alleen per 1 januari of 1 juni