Contributie verhoging vanaf 1 januari 2020

Op de algemene ledenvergadering van 18 december 2019 j.l. hebben de leden van basketbalvereniging Orca’s ingestemd om vanaf 1 januari 2020 een contributieverhoging in te laten gaan. De afgelopen 5 jaar is er geen contributieverhoging geweest. De contributie zal worden verhoogd met € 5,00.

Leeftijd Contributie per maand (2019) Contributie per maand (2020)
Ouder dan 20 € 28,90 € 29,40
13-20 jaar € 20,70 € 21,20
10-12 jaar € 16,60 € 17,10
Jonger dan 10 jaar € 13,20 € 13,70
Recreanten & Orca’s Plus € 13,50 € 14,00

 

De maandelijkse termijnen stijgen met € 0,50. De contributie wordt in 10 termijnen geïncasseerd, behalve in de maanden juli en augustus i.v.m. de zomerstop.

 

Jaarlijks, op 1 januari, ingaande vanaf 2021, zal er een inflatie verhoging worden toegepast op de contributie volgens de CBS-index. Dit komt neer op ongeveer € 1,00 per jaar.