Het beleidsplan en de voortgang

Aan het begin van dit seizoen zijn alle leden unaniem akkoord gegaan met het nieuwe beleidsplan “Basketbal voor iedereen”.

In het beleidsplan staat hoe onze vereniging er uit moet zien over 4 jaar en wat we moeten doen om dat voor elkaar te krijgen.

We willen graag iedereen periodiek informeren over de voortgang van de uitvoering van die acties.

In het beleidsplan hebben we 39 acties opgenomen waar we de komende jaren aan willen werken. Het betreft hier acties met betrekking tot de structuur van de club, de jeugdopleiding, betrokkenheid binnen de club, recreatief basketbal, veilig sportklimaat, G basketbal en 3×3 basketbal.

Van die 39 acties zijn er inmiddels 15 afgerond (39%), 11 (28%) zijn er onderhanden en 13 (33%) moeten nog worden gestart.

Aan het einde van het seizoen en op de Algemene Ledenvergadering zullen we een gedetailleerd overzicht geven.

Voortgang acties beleidsplan
  • Afgerond (38%)
  • Onderhanden (28%)
  • Nog te starten (33%)