Missie en Visie

Beleidsplan “Basketbal voor iedereen” 2018-2022

Basketbalvereniging Schol/ Orca’s wil een vereniging voor iedereen zijn en daarom willen we ons de komende jaren vooral richten op breedtesport. Iedereen moet met zijn/haar kwaliteiten en ambitieniveau lid kunnen zijn van de vereniging.

In het seizoen 2017-2018 heeft het bestuur een nieuw meerjarenbeleidsplan opgesteld met de naam “Basketbal voor iedereen”. Op 12 juli 2018 hebben de leden van Schol/Orca’s dit nieuwe beleidsplan unaniem goedgekeurd. Dat betekent dat vanaf seizoen 2018-2019 als vereniging de acties kunnen gaan uitvoeren om de gestelde doelen te bereiken.

Onze 6 doelstellingen

  1. Het verbeteren van de structuur binnen de vereniging
  2. Invoeren van een professionele jeugdopleiding
  3. Het verbeteren van de betrokkenheid binnen de club
  4. Opstellen en uitvoeren van beleid met betrekking tot recreanten
  5. Invoeren van een “veilig sportklimaat”
  6. Verder ontwikkelen van G-basketbal en 3X3 basketbal

Met deze doelstellingen willen we in samenwerking met de leden, instanties en sponsoren de club de komende jaren weer op de kaart zetten.